Специалист по неврология, психиатрия и ЕЕГ, епилептолог.
Ръководител на Катедра "Неврология и неврохирургия" на Медицински университет - Плевен (2000-2008 г.)
Началник на Първа неврологична клиника на Университетска МБАЛ "д-р Георги Странски" - Плевен (1999-2011 г.)
Управител и лекар в МЦ "Галилео" (2005-2012 г.)

Специалист по неврология и ЕЕГ, епилептолог.
Неврологична клиника, УМБАЛ "Сърце и мозък" - Плевен
Катедра "Неврология и неврохирургия", Медицински Университет - Плевен

MHAT "Heart and Brain" - Pleven, Clinic of Neurology
Department of Neurology and Neurosurgery, Medical University of Pleven

Специалист по УНГ болести, аудиология и отоневрология;
Професионално слухопротезиране
Управител на МЦ "Галилео"

Специалист по неврология, ЕМГ, ЕЕГ, евокирани потенциали, лечение на мултиплена склероза

Специалист по неврология, доплерова сонография, мануална вертебротерапия

Специалист по психиатрия, ТМС, ЕЕГ

Лекарски асистент - аудиология, отоневрология

Лекарски асистент - транскраниална магнитна стимулация, директна токова стимулация, неврорехабилитация

Акупунктура