Специалист по неврология, ЕМГ, ЕЕГ, евокирани потенциали, лечение на мултиплена склероза

 

Д-р Йорданка Стефанова Велчева е родена на 23. 05. 1960 г. в гр. Елена.

Магистър по медицина – (1984) ВМИ – Плевен

Специалист по неврология – (1988) ВМИ – Плевен

Лекар – ординатор – (1984 – 1986) УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Първа неврологична клиника

Асистент – (1988)

Старши асистент – (1988 – 1995)

Главен асистент – (1995)

Следдипломна квалификация по електромиография – (2009)

Следдипломна квалификация по евокирани потенциали – (2011)

Следдипломна квалификация по електроенцефалография – (2014)