Тип услуга

Цена

Първичен преглед от дм/дмн/доцент/професор

90.00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ) без консултация

30.00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ) с консултация

50.00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ) с промяна на лечението

90.00 лв.

Тонална прагова аудиометрия

30.00 лв.

Тимпанометрия и импедансметрия

30.00 лв.

Електромиография (ЕМГ) / Иглена ЕМГ

50.00 лв.

Обективно изследване на слуха чрез отоакустични емисии при деца

50.00 лв.

Евокирани потенциали (ЕП) - зрителни, слухови

50.00 лв.

Доплерова сонография (ДСГ)

50.00 лв.

Транскраниална магнитна стимулация - първичен преглед, изследвания (ЕЕГ, ЕКГ, ЕМГ и изготвяне на индивидуална програма

100.00 лв.

Транскраниална магнитна стимулация - процедура и мониторинг

80.00 лв.

Отоневрологичен преглед с видеонистагмография и калоричен тест

50.00 лв.

Мускулна инжекция, подкожна инжекция

8.00 лв.

Венозна инжекция

12.00 лв.

Венозна инфузия

25.00 лв.

Електрокардиография (ЕКГ)

20.00 лв.

За РЗОК (с талон от личен лекар или специалист) задължително след предварително записване за д-р Поля Божинова

Спешни и неотложни пациенти се приемат извън установения ред, явяването на ТЕЛК не е „спешно състояние”

Пациентите е препоръчително да представят при прегледа цялата налична медицинска документация и информация за приеманите в момента медикаменти