Тип услуга

Цена

Първичен преглед от дм/дмн/доцент/професор

80.00 лв.

Първичен преглед при лекар специалист

40.00 лв.

Вторичен преглед от дм/дмн/доцент/професор

40.00 лв.

Вторичен преглед при лекар специалист

20.00 лв.

Тонална прагова аудиометрия

30.00 лв.

Тимпанометрия и импедансметрия

20.00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ)

60.00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ) след първичен плеглед в МЦ "Галилео"

40.00 лв.

Електромиография (ЕМГ) / Иглена ЕМГ

50.00 лв.

Обективно изследване на слуха чрез отоакустични емисии при деца

30.00 лв.

Евокирани потенциали (ЕП) - зрителни, слухови

50.00 лв.

Доплерова сонография (ДСГ)

50.00 лв.

Транскраниална магнитна стимулация - първичен преглед, изследвания (ЕЕГ, ЕКГ, ЕМГ и изготвяне на индивидуална програма

100.00 лв.

Транскраниална магнитна стимулация - процедура и мониторинг

60.00 лв.

Отоневрологичен преглед с видеонистагмография и калоричен тест

50.00 лв.

Мускулна инжекция, подкожна инжекция

8.00 лв.

Венозна инжекция

12.00 лв.

Венозна инфузия

25.00 лв.

Електрокардиография (ЕКГ)

20.00 лв.

За РЗОК (с талон от личен лекар или специалист )задължително след предварително записване

Спешни и неотложни пациенти се приемат извън установения ред, явяването на ТЕЛК не е „спешно състояние”

Пациентите е препоръчително да представят при прегледа цялата налична медицинска документация и информация за приеманите в момента медикаменти