Медицински център "Галилео" е частно здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

МЦ "Галилео" е специализиран в диангостика и лечение на неврологични, психиатрични и УНГ болести при възрастни и деца, и е лицензиран в РЦЗ - Плевен по Закона за лечебните заведения.

 

В МЦ "Галилео" функционират следните кабинети:

  1. Неврологичен кабинет
  2. Кабинет за ЕЕГ, видео ЕЕГ и мозъчна картография
  3. Кабинет за ЕМГ и евокирани потенциали
  4. УНГ кабинет
  5. Аудиометричен и отоневрологичен кабинет
  6. Сектор за професионално слухопротезиране
  7. Сектор за доплерова сонография
  8. Сектор за транскраниална магнитна стимулация (rTMS)
  9. Сектор за директна токова стимулация (tDCS)

В МЦ "Галилео" работят пет висококвалифицирани лекари, трима от които  са университетски преподаватели, две профилирани медицински сестри,ерготерапевт и секретар.