Специалист по неврология, психиатрия и ЕЕГ, епилептолог.
Ръководител на Катедра "Неврология и неврохирургия" на Медицински университет - Плевен (2000-2008 г.)
Началник на Първа неврологична клиника на Университетска МБАЛ "д-р Георги Странски" - Плевен (1999-2011 г.)
Управител и лекар в МЦ "Галилео" (2005-2012 г.)

Доц. д-р Стоян Панов Божинов е роден през 1942 г. в с. Ветрен, общ. Пазарджик. Завършва гимназия в гр. Септември през 1961 г. и медицина в Медицинска Академия – София през 1969 г. Професионалната му кариера включва: 1970-1971 лекар-ординатор в Кардиологично отделение на ОРБ – Пазарджик; 1971-1974  лекар-ординатор в Държавна Психиатрична Болница – Ловеч; 1974 -1976 завеждащ отделение по Съдебна психиатрия в Държавна Психиатрична Болница – Ловеч; 1976-1982 асистент по неврология, ВМИ – Плевен; 1982 -1984 старши асистент по неврология, ВМИ – Плевен; 1984 -1993 главен асистент по неврология, ВМИ – Плевен Завеждащ Сектор по Неврофизиология на Катедра “Неврология и неврохирургия”; от 1993 – Доцент по неврология, Катедра “Неврология и неврохирургия” ВМИ – Плевен, Началник на Първа неврологична клиника; 2000 - 2008 – Ръководител Катедра “Неврология и неврохирургия” МУ – Плевен; от 2008 – Началник на Първа неврологична клиника н УМБАЛ „Д-р Георги Странски”- Плевен. От 2005 г. работи като консултант в специализиран неврологичен и неврофизиологичен кабинет на Медицински център „Галилео” – Плевен.

Специалист по психиатрия от 1974 г., специалист по неврология от 1983 г., придобита квалификация по клинична неврофизиология (ЕЕГ) – от 1976 г. Дисертация на тема: “Хроничен алкохолизъм и епилептични припадъци” по научната специалност неврология през 1981 г.

Има над 130 научни публикации. Член е на Съюза на учените в България, Българското дружество по неврология, Българското дружество по главоболие, Дружеството по клинична неврофизиология. Зам. Председател на Българското дружество против епилепсия