Специалист по УНГ болести, аудиология и отоневрология;
Професионално слухопротезиране
Управител на МЦ "Галилео"

 

Д-р Поля Петрова Божинова е родена през 1972 г. в гр. Троян. Завършва гимназия в гр. Троян през 1990 г. с пълно отличие и медицина във ВМИ – Плевен през 1996 г. с отличен успех. Специализира УНГ болести в Катедра Оториноларингология на ВМИ – Плевен 1997 – 2002 г. Специалист по УНГ болести от 2003 г., притежава професионална квалификация по аудиология – аудиометрия, импедансметрия и отоневрология от МУ - София. От 1997 до 2000 г. работи като лекар-ординатор в УНГ кабинет на Поликлиника – гр. Д. Митрополия; 2000 – 2005 г. е лекар-ординатор към УНГ кабинет на ДКЦ – гр. Плевен; 2003 – 2007 г. работи като специалист към УНГ кабинет на ДКЦ – Плевен към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен. От 2005 г. е управител на Медицински център „Галилео” – гр. Плевен и специалист в УНГ, аудиологичен и отоневрологичен кабинет на МЦ „Галилео”. Член е на Управителния съвет и консултант на „Сдружението на родителите на деца с увреден слух” – гр. Плевен. От м. декември 2012 г. работи в отделение по УНГ болести на МБАЛ - Плевен към ВМА - София като лекар-специалист по УНГ болести и отоневрология.

Съавтор е на монографията „Световържежът в клиничната практика” (2008 г.)