ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
 • Електроенцефалография ( ЕЕГ )
 • Видео ЕЕГ
 • Мозъчна картография
 • Аудиометрия ( изследване на слуха )
 • Тимпанометрия ( функционално изследване на средното ухо )
 • Отоневрологични изследваня
 • Видеонистагмография
 • Електромиография
 • Евокирани потенциали - зрителни, слухови, соматосензорни
 • Доплеровата сонография
МОДЕРНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА:
 • Неврологични заболявания
 • Епилепсия и гърчови състояния
 • Състояния след черепно-мозъчни травми
 • Главоболие
 • Страхови и невротични състояния
 • Гранични състояния между неврологията и психиатрията
 • УНГ болести
 • Нарушения на слуха и равновесието
 • Световъртеж от централен и периферен произход
 • Мозъчно-съдови заболявания
 • Множествена склероза
 • Паркинсонова болест
 • Тинитус (шум в ушите)
 • Депресия
ПРОФЕСИОНАЛНО СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ
Всички видове слухови апарати, идивидуални отливки, консумативи, настройка

 

ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ
при неврологични, психиатрични и УНГ болести